08 maj 2014

Det ringer ännu i öronen

Det ringer ännu i öronen. Till och med på dem som inte var där. I Jönköping. Klockringningen i Jönköping har slagit alla rekord. I uppmärksamhet. Det är som om malmen ännu ljöd.

I predikan kan det hända att ett och annat varningens ord far ut över menigheten. Förr avslutades dessutom akten på predikstolen, ja så sa man, med en bön: Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss …

Varningens klockor har ringt oftare än någon vill eller mäktar komma ihåg. I Örebro har vi ibland, men inte alltid, ringt den 6 augusti på Hiroshimadagen för att minnas det som hände den dagen 1945. Och för att varna för kärnvapenkrigets fasor!

Biskop Biörn Fjärstedt har påpekat vilket rabalder det blev när Gotlands kyrkklockor ringde som protest mot planerna på att Sockerbruket i Roma skulle läggas ner. Ett hot som ytterligare skulle utarma ett redan fattigt och av arbetslöshet oerhört drabbat landskap. Han skriver: När sockerbruket på Gotland hotades av nedläggning och därmed en hundraårig näring med betodling, ringdes det i klockorna över ön. 12. 000 skrev på listor mot Danisko och regeringen. En tidning kallade mig "agrosocialist" och ministern Åhnberg sa att jag var den värste folkförförare och agitator hon träffat på.

Kyrkklockornas klang har inte alltid blivit så uppskattade som för tillfället. De har åtskilliga gånger även diskuterats som sanitär olägenhet. Närboende som har haft ett svalt intresse av kyrkan har känt sig störda och klagat. Även vanliga tornurs små klämtningar har fått klagomål. Framförallt har det gällt klockljud om natten.

Det ljuder av klockor i psalmsången också...

Give då Gud, var vi än är, alltid när klockorna ljuder,
att vi går dit och delar där glädjen som Herren oss bjuder (Ps 56)

Han är i ordets ljus, i sakramentets tröst,
av malmen bärs hans bud, i psalmen hörs hans röst (Ps 369)

Klockans helga maningsljud kallar syndare till Gud (Psalm 370)

Ringen, I klockor, ja, ringen i midnattens timma (Ps 427)