21 maj 2014

Påven kom aldrig till Örebro

Det visste ni inte...

att det under planeringen av det Kristna riksmötet i Örebro 1989 (Ö89) skrevs ett brev till biskop Hubertus Brandenburg. Man var under riksmötets planering mycket medveten om att Påven Johannes Paulus II med hjälp av katolska stift i Nordeuropa höll på att planlägga sin resa bland andra länder även till Sverige. Kommittén ville undersöka möjligheten och utröna intresset från Påvens sida att tala just i Örebro till den samlade kristenheten i Sverige.

I protokollet från Lokalkommitténs sammanträde 19/3 1987 lyder § 30 Med anledning av Påvens besök i Sverige 1989 fick Lars B Stenström uppdrag att undersöka med rikskommittén om detta besök kan sammanfalla med Ö 89. Lokalkommittén ville enhälligt förorda att Påven kallas att besöka Örebro.

Jag skrev brevet. Biskopen kommenterade i sitt svar den 8/5 1987 frågan om Påven kunde tänkas ha intresse av ett besök vid Ö 89: att Ni bjuder honom är för oss ett glädjande tecken på att man förstår att Påven tänker komma till Sverige som en broder i Herrens kyrka. Biskopen antyder dock att ett sådant besök skulle kunna överskugga allt annat man planerat och rent av orsaka antikatolska reaktioner och stämningar.

Påven fick aldrig möjligheten att besöka Örebro. Men Moder Teresa kom med några systrar för att tala i Ö 89. Sällskapet bodde hemma hos kyrkoherde Garlöv och hans familj i Olaus Petri församlings  kyrkoherdevåning under sitt besök.