09 oktober 2014

Gudstjänst sedd på annat sätt

In genom en öppen dörr
infogad i mäktig portal
nicka åt vänner och bekanta
hälsa på kända och okända
sedan stillhet
böjt huvud

Så sjunger rymden
sina dånande harmonier
klangen ropar till gator och torg
uppmuntrar, lockar, manar
kom mänsklighet
kom rika och fattiga
kom Guds folk
Närvaron äger rum!

Under valven blir det alldeles tyst
mellanrummet mellan
utklingade klockor
och orgelfanfarerna
är väntan
Korsvandrarna dröjer
Ett andetag
En inandning som i skapelsens morgon
ögonblicket innan
allt blir till
orgeln brister ut
i kaskader av jubel
varde ljus och helg och vila

Rummet fylls
det rör sig bland strimmorna
ovanför altaret
änglar stiger upp och stiger ner
på en stege av toner
i sakral dans för den Helige

Folket kommer på fötter
psalmböckerna greppas
rösterna skorrar ovant
men lyfter mot höjden

agendor flyger som palmblad
när intåget i Jerusalem
under klang och jubel
passerar mittgången fram
en sky av sångarvittnen

jag skymtar den efterlängtade
omgärdad av brinnande facklor
de lyfta ljusen glittrar
i allas våra ögon
himmelens korsformade guld
bär den glödande
i frostens tid

Nådens ord skänker frid
som vore apostlarna själva där
och talade med oss
hjälpte oss att se
Den som är
är med oss
mitt ibland oss

Då spränger längtan fram
Jag vill bekänna
bli förlåten och renad
tvagen i strömmar
av levande vatten
av himmelska källsprång
dricker jag 
dricks jag 
otörstig