22 oktober 2014

Predikoturer som roar och oroar

En underhållande kyrka är Svenska kyrkan. Om man ska döma av språket som används i annonsering. Predikoturerna är ibland en ganska vemodig läsning. Tunnsått med högmässor men överfullt med alla möjliga nyuppfunna möten.

Alla läskunniga och kyrkligt intresserade bör lägga tid på att studera predikoturerna i närmsta dagstidning. Det vill säga att försöka utröna något mer än om det finns en fullödig högmässa inom räckhåll. Bäst att passa på. Så länge Svenska kyrkan har råd att hålla sig med veckovisa predikoturer och papperstidningen ännu finns kvar...

Härförleden läste jag sålunda något av det nedanstående i predikoturerna. Och vill följaktligen gärna dela med mig, generös som jag är, av det som stod skrivet fredagen den 10 oktober. Bland annat förstod jag att Centern har gjort Tacksägelsedagen till sin dag. Det var många Centergrupper och kvinnor som stod för kyrkkaffen eller andra arrangemang. På något håll var det LRF som trätt fram.

Alster är kyrkiska och kan nog översättas till äpplen, vitkål, lök och morötter. Så flitigt har jag dock aldrig tillförne sett ordet alster användas.

Söndagsgudstjänst...Försäljning av skördealster.

Högmässa...Centerkvinnorna står för kaffe och skördeauktion.

Familjegudstjänst...Kaffe och skördeauktion i församlingshemmet som ordnas av Centerkvinnorna. (Bra med ett välordnat församlingshem, tänker jag)

Ekumenisk skördegudstjänst...EKU kören Grönsaksauktion. (Här har kören fått ett spännande och utmanande namn)

Sö 11 Skördefest...Efter gudstjänsten serverar Kaffebönorna lunch i församlingshemmet.

Fr 16-18 "Öppen kyrka" Med Älg-bön. Köttsoppa, visning av kyrkan. XX håller i bönen. (Bra med köttsoppa, men innehöll den älg? Fint att någon höll i bönen så den inte for iväg åt alla möjliga håll...)

Lö18: "Älgmålsbön". Sång & musik. Föredrag "PK-eftersök".  (Jag säger bara: Hjälp!)