01 december 2014

Lucka 1: Lycka och välgång tillönskas!


Ett mer än 100 år gammalt nyårskort. Tummat och sparat. Sänt från Trelleborg till Helsingborg 1906. Ett nyårskort är på sin plats. Svenska kyrkan inledde i och med sina gudstjänster den 1 söndagen i Advent sitt nya kyrkoår. Det markeras också genom att man byter årgång i kyrkans Evangeliebok där helgernas textläsningar finns samlade. Kommande år läser man i Svenska kyrkan årgång 1:s texter

Den stora adventsgudstjänsten med alla de gamla välkända psalmerna och texterna är fortfarande den stora kyrkogångsdagen. I Olaus Petri i Örebro, där jag satt i bänken, samlades över 580 personer. Tätt, varmt och gott! I samband med den gudstjänsten är det inte ovanligt att bli hälsad med ett hurtigt: Gott Nytt Kyrkoår! Eller bara Ett Gott Nytt! Så får man gissa vad som avses.

Lycka och välgång är vanliga önskningar inför något som ligger framför. För att understryka denna önskan vajar en fyrklöver till höger på kortet.

Att den kristna kyrkan håller sig med ett eget år är inget att förundras över. Tidens gång markeras sedan urminnes tider i de flesta kulturer. Den judiska kalendern finns på pränt redan i 3 Mosebok kapitel 23. I den västerländska kristenheten börjar det nya kyrkoåret i advent. Kyrkoåret består av ett antal stora högtider och händelser som firas vid bestämda tillfällen. De stora återfinns fortfarande i allas våra kalendrar med Jul och Påsk, Kristi himmelsfärdsdag och Pingst, för att nämna några. Det är detta och liknande tecken som ibland leder till kommentarer om att sekulariseringen i vårt samhälle är överdriven.

Men helgdagar som inte på något sätt firas i samklang med deras kyrkliga innebörd är å andra sidan tömda på sitt innehåll. Julens centralfigur är en tjockmagad rödklädd gubbe (i och för sig utmejslad efter ett helgon, S:t Nikolaus). Påsken tycks befolkad av gula kycklingar och pingsten kopplades länge till kärleksfulla känslors hänförelse (förlovningar och bröllop) snarare än till den Helige Ande.

Lycka och välgång är inte att förakta. Tvärtom är det något att uppskatta och glädjas över. Hur sällsynta de ändock kan vara för många av oss. Men det får bli dagens hälsning: Lycka och välgång tillönskas på det nya kyrkoåret!