09 december 2014

Lucka 9: Hur har ni det idag?


Hallå! Är det någon hemma? Har Ni jul därinne? Granen Ni beställde har kommit! Man lider med de stackars änglarna som alltför tunnklädda måste fara runt för att distribuera tallris eller granar. Men de kanske är förbi sådana vardagligheter som kyla och hetta och lever mera i det eviga där sådant inte längre spelar någon roll (eller gör skillnad som det numera tycks heta).

Julkortet har, medvetet eller omedvetet ska vara osagt, kommit att likna berömda Jesustavlor. De där Jesus står för dörren och bankar för att bli insläppt. Knackar på är en metafor för det som komma skall. Något oväntat, ibland ovälkommet. En kris, eller fattigdom, kan knacka på dörren. Till och med julen kan stå där och vänta på att bli insläppt. Eller en ängel.

Svenska kyrkan är försiktig med sina änglar. Trots deras omåttliga popularitet i breda lager spelar de en mycket underordnad roll (dvs betydelse) i kyrkans liv. Trots att dessa varelser bär bud om barnet som ska födas eller bildar en celest kör i julnatten. De klättrar på Jakobs stege och de fungerar som härolder vid den tomma graven. De strider kosmiska strider och släpper ut Paulus ur fängelset. Man kan tycka att efter sådana insatser borde de få lite mera uppmärksamhet.

Det av dova färger mättade kortet har små utsmyckningar man kan reagera inför. Blommor i håret känns övermaga när en gloria är på plats. Den strålande glorian tar liksom bort behovet att smycka och pryda sig. Kontrasten mellan den lätta klädseln och de många små istapparna skapar spänning. I bakgrunden till höger lurar den mörka skogen och ovan ängeln hänger en tung och närgången gren.

Ängelns kroppshållning understryker inte bara knackningen på dörren (eller fönstret) utan signalerar även intensivt lyssnande. Vad är det som händer därinne? Hur har ni det idag? En relevant fråga till de flesta av oss. Värd att ställa till tiggarna utanför affärerna, de hemlösa eller till de i trygghet förskansade bakom låsta villa- och lägenhetsdörrar...

Kortet är sänt vid 1900-talets början till Örebro med följande hälsning: God Jul tillönskas dig... Jag har varit så dålig men börjar nu bli bättre, hoppas du mår bra. Hälsa Gustav och Olga och Greta E. Glad Jul!