19 januari 2015

Mera människa, vad är det?

En hel människa, vad är det? Och vad i all världen är en sann människa? Kan man vara mera människa? Begreppen tillhör populära påståenden som bland andra präster ibland låter strössla predikningar med. Jag har kommit på mig själv med att påstå att Jesus gjorde det möjligt för var och en att, genom försoningen, bli mera människa. Hel människa. Sann människa.

För att kunna bli mera människa måste man väl ha varit mindre människa? Frågan är i all sin enkelhet berättigad. Vill man med påståendet säga att det kanske är möjligt att bli mera mänsklig och mindre omänsklig? Att det ligger inom räckhåll att vara och bli alltmera god och kärleksfull. Vilket är att föredra framför att vara hatisk och ondskefull och det i allt större utsträckning. Hel människa ska väl stå för att man är odelat människa, är helgjuten i sin varelse, trygg i sin identitet och inte splittrad och fragmenterad. Som om det inte vore naturligt för en människa att vara sammansatt, motsägelsefull, splittrad och ibland ganska illa medfaren.

Begreppen hel, sann och mera människa återkommer då och då. Men sällan eller aldrig diskuteras innebörden av sådana påståenden om människan. Åtminstone inte i de predikningar jag avlyssnat (och dessvärre inte heller i dem jag själv hållit). Det kan tänkas att föreställningen om den sanna människan kommer ifrån bekännelsens ord om sann Gud. Och att de förstärks av tankar på lärjungens tillväxt i likhet med sin mästare.

Dessa talesätt tycks innebära att en människa måste förändras och bli något utöver det hon redan är. Att det är möjligt tror jag, men inte att det på minsta sätt förändrar någons värde som människa. Går det alls att bedöma och avgöra vem som är hel, sann eller mera? Risken att bli mer bedömare eller domare, att kritiskt ägna sig åt andras liv och vandel, är överhängande. När den tanken slog rot förstod jag att jag behöver bli mera försiktig med att frikostigt strö fraser om hel, sann eller mera människa omkring mig.

Den som vill fundera vidare kan till exempel nagelfara idéer om sann religion.