15 februari 2015

Kärleken segrar över mörkret i oss alla

Utdrag ur en predikan på trosviss:

Även vi sentida Jesusvänner
som gärna vill vara hans lärjungar undrar:
kan man verkligen förstå och begripa
allt det som egentligen hände Jesus
Han som gick den svåra vägen
Kan vi fatta denna märkliga berättelse
om förföljelse, lidande
och totalt nederlag i döden
Går det alls att tänka sig
undret då kärleken segrar över
mörkret i oss alla?

Uppståndelsens gyllene morgon
kan den betyda en ny start?
En begynnelse som upphäver och vänder nederlaget
till seger över mer, långt utöver
något på det personliga planet
Till en triumf över all världens ondska,
över synd och död
Sådant sker när Gud i Jesus
gör allting nytt
Även om vi inte förstår
anar vi att mörkrets och sorgens tid
kan förvandlas till en Kärlekens tid!