14 maj 2015

Datorstrul och bristande kontakt

En dag vägrade datorn att koppla upp sig på nätet. Den tvärvägrade. Routern stod och blinkade i ett hörn med sina blå oskyldiga lysdioder, så som den alltid brukar. Men datorn hade sagt upp bekantskapen. Flörta på du, verkade den tänka. Mig imponerar du inte på. Vi känner inte varandra. Inte längre!

Det är då den som behöver kolla något på någon hemsida blir förtvivlat medveten om att tekniken sedan decennier försvunnit in i en annan dimension av experter. Brukaren själv sitter kvar framför sitt tangentbord och sin skärm. Äntligen med insikt. En ny medvetenhet om att känslan av kontroll som vardagsbruket erbjuder blott är illusion och hägring.

Då börjar jakten på experter som har tillträde till den dimension där man styr och åtgärdar buggar, fel och låsningar. Bra är att hitta någon som kan just den dator, det operativsystem och den programversion som man själv råkar ha. En som är bevandrad och som i verkliga livet har upplevt det mesta som behövs för att förstå problemen och kunna åtgärda dem. En bra tekniker.

Efter besök i några särskilda butiker visar det sig att ingen egentligen kan eller vill förstå. De skakar på huvudet och menar att det är kört. Låt det vara. Skaffa nytt. Men med hjälp av kontakter och vänners bekanta dyker så småningom en person  upp som startar om alla apparater och som hummar och grymtar och lägger pannan i djupa veck. Programvaror ominstalleras. Protokoll granskas. Tester genomförs. Ingenting fungerar. Efter några timmar av sådana insatser självstartar systemet och kopplar dröjande upp sig mot nätet. Inte med samma glada och frejdiga naturlighet som förr. Utan mera moget dröjande. Som om den behöver en stunds meditativ förberedelse innan världen skall tillåtas tränga sig på. Inte olikt en förberedelseperiod liknande en kort tid av fasta.

Nu går det att komma ut på nätet. Förmodligen lyckades den tillkallade experten åstadkomma något som var bortom hans kontroll. Någon av alla åtgärder som prövades upprättade en tillräckligt bra trådlös relation för att ge förutsättningar för den sorts relation och kontakt som datorer och teknik erbjuder och tillåter.

Som from person ligger det nära tillhands att dra paralleller till trossamfund och församlingar. När systemet inte längre fungerar, finns det då någon att tillkalla som kan testa och analysera vad sammanbrottet beror på? Som kan göra något utöver att kolla instruktionsboken och sända bedjande frågor till en frågelåda någonstans. Någon tillgänglig person som har tillträde, befogenhet och förmåga att rensa bland buggar och krävande program som knappast någonting åstadkommer utöver kollision och oreda. Som kan åtgärda fel och starta om systemet så att kontakt och relation uppstår?

Eftersom denna bloggpost blir till kan jag bevisligen komma ut på nätet. Problemet kunde lösas, även om experten knappast själv förstod vilken av alla de åtgärder han vidtog som fixade uppkopplingen. I datorernas värld går det. Men i kyrkans?