05 juni 2015

Kyrkans uppdrag att bygga

Mission tillhör församlingarnas uppdrag som det formuleras i Svenska kyrkans Kyrkoordning. Det är då bra att minnas att det inte är kyrkomötet som givit uppdraget. Där har man visserligen fyrdelar uppgiften till att gälla gudstjänst, undervisning, mission och diakoni. Så kan man naturligtvis formulera vad som är viktigt för en kyrka. Men det är absolut ingen slutgiltig och definitiv formulering! Mer finns att säga om en kyrka. Särskilt att kyrkans sändning är av högre och gudomligt ursprung. Men till exempel även detta som man tycks tro är av mer organisatorisk art, nämligen att grunda och bygga församling.

Församlingsbyggandet kallas sällan för mission, även om an gärna inkluderar detta etablerande av gudstjänstfirande och tjänande gemenskaper i uppdraget. Begreppet mission utläggs gärna som något man gör för att räcka evangeliet och tron vidare. Till och med i det som en gång hette Svenska kyrkans Mission gled en hel del av missionerandet över i att arbeta med förutsättningarna för mission. Skolor och undervisning, sjukstugor och sjukvård, arbete och praktiska projekt, också det ett slags vittnesbörd, skulle bädda för efterföljande kristen förkunnelse och undervisning.

Missionen i Sverige skulle behöva göra och vara mer än allmänt kontaktskapande. Så ofta har jag hört uppdraget förkortas och inskränkas till att ha goda förbindelser och öppna relationer med så många som möjligt. För att upprätthålla dessa kontakter har det hänt att man kompromissat bort det som skulle kunna verka bortstötande, kristet vittnesbörd och profilerad undervisning. Det där med att döpa i missionsbefallningen är kyrkan mer än bra på, men detta med att undervisa och lära ut kan hänvisas till predikningar eller någon enstaka studiecirkel eller samtalsgrupp. Vad därutöver är är konfirmandundervisning där undervisningen hållits på sparlåga. Det där med att läsa Bibeln var det ju inte så mycket av, som en konfirmand nyligen uttryckte det.

Kyrkan har något alldeles eget att ge ut och bidra med. Vilket borde erkännas och praktiseras med stolthet. Kyrkan måste inte alltid låna erfarenheter från alla andra och sekulära sammanhang som om Kristi kyrka, av vilken Svenska kyrkan är en del, inte hade egna rikedomar av teologi och tänkande, musik och liturgi.

Kyrkans bidrag behövs i allt högre utsträckning eftersom kunskapsnivån stadigt sjunker beträffande kyrka, tro och lära. Undviker kyrkan att träda fram och leva upp till denna del av sin sändning kommer utsädet i än högra grad att falla vid sidan om.

Allt kan inte täckas in av denna sändning i världen. missionsuppdraget