19 juni 2015

Namninsamling om förslaget till kyrkohandbok

Ett upprop som gäller förslaget till ny kyrkohandbok cirkulerar i dessa yttersta av tider på Facebook. Det är ett antal präster som också fått nog av förslaget och hur arbetet skötts. De vill se en omstart av arbetet. Deras invändningar är mycket kortfattat formulerade, men visar på en betydande oro över den teologiska inriktning och accent som förslaget fått. I uppropet hänvisar man till de prästlöften man avgav vid prästvigningen och menar att löftens faktiskt står i ett motsatsförhållande till handboksförslaget. Här är uppropets första stycke:

I Svenska kyrkan pågår arbetet med att ta fram en ny kyrkohandbok. Ett förslag har presenterats och prövats i ett stort antal församlingar. Vi som undertecknar denna lista är präster i Svenska kyrkan. Vid vår prästvigning avgav vi löftet om att stå fasta i kyrkans tro, att rent och klart förkunna Guds ord så som det är oss givet i den heliga Skrift och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, liksom att rätt förvalta sakramenten. På grund av dessa löften kan vi inte bifalla föreliggande handboksförslag.

Den bärande invändningen i det som följer därefter är att förslaget innehåller en teologi som har ett distanserat förhållande till Bibel och bekännelse. Det finns för många formuleringar som inte stämmer med det rena och klara Gudsordet. Men även det man kallar den liturgiska traditionen blir försvagad eftersom förslaget är en undermålig bärare av denna allmänkyrkliga och för de stora kyrkornas gemensamma arv. Till sist hänvisar man till ekumeniken och understryker att handboksförslaget är ett steg bort ifrån den väg Svenska kyrkan följt sedan 1900-talet. Man skriver:

Vi finner att delar av förslaget bär en teologi med alltför vag förankring i Bibeln och i vår kyrkas bekännelse. Många av förslagets ordalydelser förkunnar inte Guds ord rent och klart. Vidare är förslaget en undermålig bärare av den liturgiska traditionen vilket försvårar möjligheten att rätt förvalta sakramenten. Handboksförslaget tar dessutom ett steg bort från den ekumeniska väg som präglat Svenska kyrkan sedan 1900-talets början och som är en del av vår kyrkas identitet.

Den som vill underteckna uppropet finner namninsamlingen här!

Ett antal stillsamma inlägg som handlat om handboken har funnits på denna blogg. Till några av dem länkas nedan: