01 juli 2015

Skärpning Expressen!

Åsiktsmaskinen Eric Erfors levererar På Expressens ledarsida  osedvanligt ofta nya och uppseendeväckande påståenden. Ha synpunkter och påstå saker om allt möjligt är inte särskilt svårt. Jag skulle kunna påstå att Erfors ofta talar i nattmössan och att han inte här särskilt väl på fötterna. Han belägger inte sina påståenden och får nog slita en hel del om han på minsta sätt ska kunna leda i bevis sina senaste verbala fyrverkeripjäser.  

Eric Erfors skriver om Ebba Busch Thors framträdande i Almedalen där hon föreslår en lång rad åtgärder för att förhindra våldsbejakande extremism, särskilt vill hon agera i samband med att människor rekryterats och rest från Sverige för att delta i terrorgruppers krigföring. Låt mig citera:

Sen är det bara att konstatera: Sent ska KD-syndaren vakna! Busch Thor vill dra in de offentliga bidragen till organisationer och religiösa samfund som främjar och legitimerar våldsbejakande extremism.
Vilket parti med pingstvänner i spetsen har då ständigt stått på barrikaderna för ännu mer skattepengar till religiösa samfund? Jo, just det, Kristdemokraterna.
Och på så sätt har ytterligare miljoner kunnat fördelas till islamistiska extremister. Även olika fundamentalistiska kristna samfund har fått sin beskärda del av kakan och med skattemedel sponsrats i sitt arbete för att diskriminera kvinnor och homosexuella.

Hur tänkte han? Att muslimska församlingar i Sverige som får stöd av något slag, jag förmodar att skribenten syftar på medlen som fördelas via SST, därmed kan avsätta pengar för islamistiska extremister? SST har tre stödformer: organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. Här finns redovisning av stödet 2014 och Erfors kan tycka men knappast övertygande visa sina påståenden! Menar Erfors rent av på fullaste allvar att församlingarna i Sverige direkt eller indirekt är fördolda baser för islamistisk terror? Hela resonemanget är unket och fördomsfullt!

Påståendet om stöd till fundamentalistiska kristna samfund som diskriminerar kvinnor och homosexuella är en direkt brottsanklagelse. Det är i lag förbjudet att diskriminera på grund av kön eller sexuell läggning. Vilka dess brottsliga samfund är har ledarskribenten inte haft anständighet nog att berätta. Smutskastning på bred front kan nog få det att stänka på flera kristna samfund, det kanske är den infama strategin? Ändå har Expressen en hel stab av reportrar som skulle kunna idka granskande journalistik och belägga sådana brott! Men det gör man inte. Det är då jag undrar om det är riktigt ärligt och sant att hävda att minsta lilla bidrag till vissa samfund fungerar som sponsring av en aktivt pågående diskriminering? Så kan det inte vara. Icke. Men meningen är inte att det ska vara ärligt och sant. Tidningen är förmodligen nöjd bara dumheterna väcker uppmärksamhet och reaktion.

Erfors igen: Att i sammanhanget ge grönt kort till kristen extremism och bara tala om muslimsk är direkt motbjudande. Religionsfrihet måste också innebära att de religiösa samfunden står fria från staten.

De här kristna extremisterna som får stöd vilka är de? Expressen borde åtminstone ha anständighet nog att se till att anklagelser inte slungas ut som i solkig dimma utan att den kristna extremismen nämns vid namn så att en verklig debatt i sak kan äga rum. 

Som en sista krumelur detta: Skulle bloggen stillsam denna dag använda Erfors debatteknik så vore det enda logiska att ställa samma krav på press- och tryckfriheten som på religionsfriheten. Vi får ingen pressfrihet förrän alla tidningar står fria från staten, dvs inte får något presstöd och inget distributionsstöd?! Skärpning Expressen!