24 september 2015

Eget engagemang

Man har frågat mig om mitt eget kyrkopolitiska engagemang i en grupp som tillhör dem som börjat som partipolitisk men tagit ett steg tillbaka. Kristdemokrater för en levande kyrka har jag anslutit mig till. Ett skäl är att man där tillsammans är engagerade för viktiga frågor i Svenska kyrkan. Men lika viktigt, om inte än mer, är att där finns en tydlig och medveten vilja att säga nej till partipolitik i kyrkan!

Om den viljan inte de närmaste åren tar sig uttryck i att man som kyrkopolitisk grupp tar ytterligare steg bort från partipolitik i kyrkan är jag beredd att på nytt överväga mitt deltagande.

Jag tror nämligen att det behövs röster och krafter i alla kyrkopolitiska sammanhang som verkar för samma mål - att göra boskillnad mellan partipolitik och kyrka. Varje person som vill verka i kyrkans beslutsförsamlingar bör fråga sig om den grupp man tillhör verkar för att kyrkans egen röst och vilja ska bli tydlig och om den är är stadd i utveckling eller om den bara verkar vilja befästa sin egen position.