02 december 2015

Adventskalender 3


Änglar av alla de slag kan ännu sägas ha plats i människors liv. Lite sämre är det med julkortsproduktionen. Man behöver ingen statistik för att bli övertygad om att änglar gjort sitt. Några enstaka små exempel kan man finna, om man letar. Men ljus och julprydnader tävlar med tomtar och snöiga landskap om plats på julkortsmotiven.

Den som vill sända en hälsning som har något att göra med julens skäl att finnas till (raison détre) får jobba hårt. Julkorten med Betlehems stjärna, de vise männen/stjärntydarna, krubban, stallet, Jesusbarnet, den heliga familjen har nästan upphört. Möjligen kan det gå att få tag i ett kort med en kyrka i vinterlandskap, men julottekorten med slädfärder eller psalmsjungande människor är puts väck.

Tillgång och efterfrågan lär vara orsaksbundna till varandra. Man hör ännu idag ekonomer använda dessa gamla termer. Tillgången är över vad gäller julmotiv från den kristna julen. Säger man sådant kommer det nöjda kommentarer från enstaka personer som med eftertryck påstår att de kristna ändå stulit julen från ännu äldre religioner och traditioner. Tidsperspektivet som visas upp är av maskhålsmodell, den som viker tiden och gör att tidsepoker blir till ingenting. De senaste millennierna och den kristna kyrkans historia bara en övergående suck. Varmluft av obetydligaste slag. Allt sett som lurendrejeri, bluff och båg.

Om det är efterfrågan som minskat kan det ju bero på att några med inflytande strypt tillgången. Man ska inte ha kort med kristna budskap, ja, inte ens religiöst färgade. Om de inte finns att köpa så stillas snart efterfrågan och alla sänder sina mera neutrala och tillrättalagda pyntade kort.

Dagens ängel är en skyddsängel. Som håller sin beskyddande hand över barnet. Ängel har en stjärna som diadem. Kortet är svart-vitt vilket förtar en del av gullighetsprägeln dylika kort belastas av. Även om gestaltningen är teatralisk och gestiken poserande finns där en nerv. Barnet går på en hyvlad stock lagd över en klyfta. Det skyddande staketet har sedan länge förstörts och det som finns kvar är i spillror. Livet är fyllt av faror och ibland är det verkligen ett under att så många av oss överlever alla möjliga slags tillbud. Så, var rädda om Er i advent!

Här kan man ta del av förra årets kalender nummer tre.