13 februari 2016

Förnyelse förutsätter bibelläsning

Bibelns ställning som folkbok har länge varit hotad. Finns det en bibel i ett hem står den oftast undanställd. Trots att Bibel 2000 har spritts i stora upplagor verkar den inte ha landat bland de böcker man anser tillhör dem som behöver användas och konsulteras. Den som frågar runt om hur människor gör med sina biblar och hur de används kan få en mer fördjupad bild...

Svenska kyrkan bär ett stort ansvar för hur Bibeln brukas. Även med de numera skrämmande låga konfirmandsiffrorna möter kyrkan varje år ändå ett stort antal ungdomar som förses med biblar och som får en introduktion i bibelns värld. Det är vad som händer sedan som blir intressant. Har konfirmandtiden lyckats göra "läsare" av de unga som varit med av vetgirighet och intresse? Eller blir de flesta biblar intryckta i bokhyllor för att genast glömmas bort?

I församlingarnas dagliga liv läses en hel del bibeltexter. Det är en bit på väg. Men kan församlingsmedlemmarna läsa? Har de fått en rimlig anledning att hämta näring ur Skriften? Bibelstudiet är den grund på vilken församlingsförnyelse byggs. Och med sådan förnyelse menar jag inte att man ska ändra och pilla på allt i bön- och gudstjänstlivet. Förnyelse handlar om fördjupning, mognad och växt i tro. När hörde vi talat m sådant senast? Och vilka framgångsrika exempel får vi läsa om i Kyrkans tidning eller i stiftsblad?

Ur bibelläsningen växer intresse och lust att förstå mer, att samtala och diskutera vad det står skrivet och vad det kan betyda. En längtan efter ett trons liv i gemenskap med andra för in i gudstjänst och vidare, långt vidare.