31 december 2019

Norrlanda kyrka

Norrlanda kyrka ligger på östra Gotland mellan Gothem och Anga. Gustaf Larsson ,diktaren, föddes i Norrlanda.

Wikipedia om Norrlanda kyrka.

Guteinfo om Norrlanda kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

30 december 2019

Mästerby kyrka


Mästerby kyrka.

Wikipedia om Mästerby kyrka.

Guteinfo om Mästerby kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

29 december 2019

Martebo kyrka


Martebo kyrka ligger norr om Visby.

Wikipedia om Martebo kyrka.

Guteinfo om Martebo kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.
27 december 2019

Lärbro kyrka.


Lärbro kyrka ligger längs vägen mellan Visby och Fårösund. Tornet är åttakantigt.

Wikipedia om Lärbro kyrka.

Guteinfo om Lärbro kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

Lye kyrka

Lye kyrka ligger längs vägen mellan Ljugarn och Hemse. Notera korets storlek och det låga långhuset!

Wikipedia om Lye kyrka.

Guteinfo om Lye kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

26 december 2019

Lummelunda kyrka

Lummelunda kyrka ligger strax norr om Visby längs vägen till Kappelshamn.

Wikipedia om Lummelunda kyrka.

Guteinfo om Lummelunda kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

25 december 2019

Lokrume kyrka

Lokrume kyrka ligger en bit in ifrån vägen mellan Bro och Tingstäde.

Wikipedia om Lokrume kyrka.

Gueinfo om Lokrume kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

24 december 2019

Lojsta kyrka

Lojsta kyrka ligger i det gotländska inlandet söderut.

Wikipedia om Lojsta kyrka.

Guteinfo om Lojsta kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

23 december 2019

Linde kyrka

Linde kyrka byggdes på 11- och 1200-talet som en romansk kyrka (känns ofta igen på sina rundade bågar).

Wikipedia om Linde kyrka.

Guteinfo om Linde kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

22 december 2019

Levide kyrka


Levide kyrka fotograferad och mestadels skymd å detta vykort. Kyrkan byggdes under 1200-talets första hälft.

Wikipedia om Levide kyrka.

Guteinfo om Levide kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

21 december 2019

Lau kyrka

Lau kyrka ligger på sydöstra Gotland. En kyrka med berömd akustik, många sekunders. Notera än en gång de udda proportionerna mellan långhus och kor.

Wikipedia om Lau kyrka.

Guteinfo om Lau kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

20 december 2019

Källunge kyrka.

Källunge kyrka hörde länge samman med Gothem, Vallstena och Norrlanda i ett eget pastorat. Byggnadens silhuett tillhör de märkligare på Gotland och avslöjar medeltida icke fullföljda byggnadsplaner. I denna speciella kyrka har jag firat många mässor!

Wikipedia om Källunge kyrka.

Guteinfo om Källunge kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

19 december 2019

Kräklingbo kyrka

Kräklingbo kyrka är belägen vid vägen mot Östergarn.

Wikipedia om Kräklingbo kyrka.

Guteinfo om Kräklingbo kyrka

RAÄ:s Bebyggelseregister.

18 december 2019

Klinte kyrka


Klinte kyrka är belägen i utkanten av Klintehamn.

Wikipedia om Klinte kyrka.

Guteinfo om Klinte kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

17 december 2019

Hörsne kyrka

Hörsne kyrka ligger, nära Dalhem, i kanten av gamla Lina myr där vägen svänger 90 grader. Lägg märke till att långhuset är nästan lika högt som tornet!

Wikipedia om Hörsne kyrka.

Guteinfo om Hörsne kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

16 december 2019

Hogrän kyrka

Hogrän kyrka ligger mellan Vall och Mästerby.

Wikipedia om Hogrän kyrka.

Guteinfo om Hogrän kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

15 december 2019

Hemse kyrka

Hemse kyrka ligger i den stora orten på södra Gotland. Där finns mycket fina muralmålningar. Mitt emot kyrkan finns folkhögskolan. Där finns det berömda Häggska huset ritat av Axel Herman Hägg.

Wikipedia om Hemse kyrka.

Guteinfo om Hemse kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.


13 december 2019

Hejdeby kyrka

Hejdeby kyrka ligger längs med vägen mellan Visby och Slite. Idag ser tornet helt annorlunda ut.

Wikipedia om Hejdeby kyrka.

Guteinfo om Hejdeby kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

12 december 2019

Hangvar kyrka

Hangvar kyrka ligger inte långt från Kappelshamn. Där har jag firat mässa.

Wikipedia om Hangvar kyrka.

Guteinfo om Hangvar kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

11 december 2019

Havdhem kyrka

Havdhem kyrka ligger söder om Hemse på Gotland.

Wikipedia om Havdhems kyrka.

Guteinfo om Havdhem kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

10 december 2019

Hamra kyrka

Hamra kyrka ligger på södra Gotland. Kyrkan lär ursprungligen ha byggts som en korsarmskyrka, med centralt torn, redan på 1100-talet.

Wikipedia om Hamra kyrka.

Guteinfo om Hamra kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

09 december 2019

Halla kyrka

Halla kyrka i närheten av Vänge inne på Gotland. Notera koret!

Wikipedia om Halla kyrka.

Guteinfo om Halla kyrka.

RAÄ:s Bebyggeleregister

08 december 2019

Hall kyrka

Hall kyrka ligger på nordvästra Gotland, inte långt från Kappelshamn. Där har jag lett gudstjänster.

Wikipedia om Halls kyrka.

Guteinfo om Halls kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

06 december 2019

Hablingbo kyrka

Hablingbo kyrka ligger på södra Gotland. Sockennamnet Hablingbo användes som övning i stavandets konst. Min mor fick lära sig följande ramsa som rabblades i en väldig fart: H-A-B, säga Hab, L-I-N-G, säga ling, B-O, säga bo, säga Hab, säga ling, säga bo, säga Hablingbo.

Wikipedia om Hablingbo kyrka.

Guteinfo om Hablingbo kyrka.

Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.

05 december 2019

Guldrupe kyrka

Guldrupe kyrka ligger på det gotländska inlandet. Notera det något högre koret.

Wikipedia om Guldrupe kyrka.

Guteinfo om Guldrupe kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

04 december 2019

Grötlingbo kyrka

Grötlingbo kyrka på södra Gotland.

Wikipedia om Grötlingbo kyrka.

Guteinfo om Grötlingbo kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

03 december 2019

Gothem kyrka


Gothem kyrka på östra Gotland. Under många år sommartidens uppskattade hemmakyrka där jag fått fira många mässor och andra gudstjänster.

Wikipedia om Gothems kyrka.

Guteinfo om Gothems kyrka.

Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.