13 november 2019

Endre kyrka

Endre kyrka ligger längs med vägen mellan Visby och Dalhem.


Wikipedia om Endre kyrka.

Guteinfo om Endre kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.