15 november 2019

Etelhem kyrka

Etelhem kyrka saknar här ett genitiv s. Detta trots att det finns en plats och en socken som benämns Etelhem. Undrar hur det kommer sig att detta s ofta finns när man talar och skriver om en kyrkobyggnad. Lika ofta tycks det saknas.

Etelhems kyrka besökte jag ofta i min ungdom, när Metodisterna hade sina vinterläger på platsen.

Wikipedia om Etelhems (!) kyrka.

Guteinfo om Etelhem (!) kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.