22 november 2019

Fröjel kyrka

Fröjel kyrka är belägen söder om Klintehamn.

Wikipedia om Fröjels kyrka.

Guteinfo om Fröjel kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.