24 november 2019

Fårö kyrka

Fårö kyrka är vackert belägen. I den har jag förrättat vigsel. Många besökare kommer till platsen därför att Ingmar Bergman ligger begravd på kyrkogården.

Wikipedia om Fårö kyrka.

Guteinfo om Fårö kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.