25 november 2019

Gammelgarn kyrka

Gammelgarn kyrka på östra Gotland.

Wikipedia om Gammelgarn kyrka.

Guteinfo om Gammelgarn kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.