13 december 2019

Hejdeby kyrka

Hejdeby kyrka ligger längs med vägen mellan Visby och Slite. Idag ser tornet helt annorlunda ut.

Wikipedia om Hejdeby kyrka.

Guteinfo om Hejdeby kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.