19 december 2019

Kräklingbo kyrka

Kräklingbo kyrka är belägen vid vägen mot Östergarn.

Wikipedia om Kräklingbo kyrka.

Guteinfo om Kräklingbo kyrka

RAÄ:s Bebyggelseregister.