20 december 2019

Källunge kyrka.

Källunge kyrka hörde länge samman med Gothem, Vallstena och Norrlanda i ett eget pastorat. Byggnadens silhuett tillhör de märkligare på Gotland och avslöjar medeltida icke fullföljda byggnadsplaner. I denna speciella kyrka har jag firat många mässor!

Wikipedia om Källunge kyrka.

Guteinfo om Källunge kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.