23 december 2019

Linde kyrka

Linde kyrka byggdes på 11- och 1200-talet som en romansk kyrka (känns ofta igen på sina rundade bågar).

Wikipedia om Linde kyrka.

Guteinfo om Linde kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.