24 december 2019

Lojsta kyrka

Lojsta kyrka ligger i det gotländska inlandet söderut.

Wikipedia om Lojsta kyrka.

Guteinfo om Lojsta kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.