17 januari 2020

Vallstena kyrka

Vallstena kyrka ligger nära Källunge, Bäl och Gothem. Där har jag firat många mässor. Ge akt på takhöjden och proportionerna mellan långhus och kor.

Wikipedia om Vallstena kyrka.

Guteinfo om Vallstena kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar