01 januari 2020

När kyrka

När kyrka ligger på sydöstra Gotland, strax söder om Lau.

Wikipedia om Närs kyrka.

Guteinfo om När kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.