07 januari 2020

Sanda kyrka


Sanda kyrka ligger en bit från vägen mellan Visby och Klintehamn.

Wikipedia om Sanda kyrka.

Gueinfo om Sanda kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.