08 januari 2020

Silte kyrka

Silte kyrka ligger på södra Gotland mellan Eksta och Hablingbo. (Sammanblandas ibland med Slite på nordöstra Gotland där det finns en "modern" kyrka från 1900-talet).

Wikipedia om Silte kyrka.

Guteinfo om Silte kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.