09 januari 2020

Sjonhems kyrka

Sjonhems kyrka ligger nära vägen mellan Roma och Ljugarn. Tornet tillhör de mest modesta på ön. Observera den långa stegen för att nå kyrkans tak.

Wikipedia om Sjonhems kyrka.

Guteinfo om Sjonhems kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.