10 januari 2020

Sproge kyrka


Sproge kyrka ligger söder om Klintehamn och Fröjel.

Wikipedia om Sproge kyrka.

Guteinfo om Sproge kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.