15 januari 2020

Tofta kyrka

Tofta kyrka ligger söder ut längs vägen mellan Visby och Klintehamn.

Wikipedia om Tofta kyrka.

Guteinfo om Tofta kyrka.

RAÄ:s Bebyggelseregister.