13 mars 2020

Bön på distans

Hur blir det med eukaristin i dessa virustider? Kommunikanterna bör upphöra att doppa sina fingrar i kalken. Kanske är det i kristid som nattvarden får delas ut under en gestalt (brödet). Enklast och bäst är väl att brödet distribueras av präst. Så tänker jag på avstånd eftersom jag i nuläget inte deltar i gudstjänster som är välbesökta. Jag ber så att mina böner på min kant kan förenas med församlingens.

Den som förlitar sig på Gud kan inte slå sig till ro. Istället bör den personen göra allt som den förmår för att förhindra smittspridning och onödig oro.