22 maj 2020

Sanning som uppfinning och konstruktion


Var det en illusion vi växte upp med, vi som lärde oss att sanning var något tydligt och klart och att halvsanningar och lögner också gick att upptäcka utan alltför stora ansträngningar? I en budskapstät tid svajar förmågan hos många av oss att bedöma och avgöra var gränsen mellan sanning och lögn går. Är det kanske så att sanningen är subjektiv och har blivit beroende av våra sammanhang och grupptillhörigheter?

På CNN eller BBC kan man höra och se en del konservativa krönikörer och radiopratare lägga ut texten så att den bild av världen som funnits blir förvriden. Det är det som om dessa figurer inifrån TV-mottagaren suger bort syret. Det blir nästan svårt att andas när man hör deras sätt att beskriva, skruva och förvränga, och uppfinna fakta. Även i kongressen och senaten, till och med högt uppsatta representanter, gör regelmässigt våld på verkligheten. Märkligt att de själva tycks tro det de konstruerat och skruvat ihop.

Statsmannakonst har blivit en ny religiositet där ingenting kan finnas eller inträffa för att kullkasta de intagna positionerna. Hävda det du och partiet, särskilt det republikanska, tycker oavsett vad fakta innebär. Uppfinn nya sanningar. Mata på med konspirationstänkande och beskyll motståndarna för sådant de inte varit i närheten av. Skönmåla dig själv och framställ dig so förföljd och utsatt för att få oförtjänta sympatier. Bekräfta de egna påhitten om andras brottslighet och förfärliga egenskaper. Presidenten är det stora föredömet vars exempel sprider sig.

USA lär få problem när beteendet sprider sig in i myndigheter, i skolor och universitet, i affärslivet och i sociala sammanhang. Andra ljuger och bedrar. Själv är jag ett föredöme och särskilt begåvad och ska behandlas därefter. Allt som motsäger den bilden förkastas oavsett vem som försöker. Sanning är en konstruktion. De värden och normer som håller ihop ett samhälle förstörs uppifrån och ner. Sociopati, psykopati, populism och fullfjädrad narcissism verkar bli vår tids bidrag till historien.