01 mars 2007

TT meddelar att Migrationsdomstolen i ett
praxisbeslut har slagit fast att ”det för närvarande
inte råder en väpnad konflikt i Irak från
folkrättslig synpunkt”.


Livet är kamp, se på striden
om stort och smått, om ont och gott
I Irak där härskar friden
Bombad marknad en hägring blott

Så fint att domstolen dömer
drar streck över väpnad konflikt
Att människor dör vi drömmer
rapporter om strider är dikt

En dom gör oss lugna och trygga
när flyktingar sänds i retur
Vi svenskar slipper bli stygga
och de som får åka har tur

Vägen från fridlyst till fredlös
är kort som det klubbslag som föll
Med sanningen lagd under stenrös
klart skyddet för flykting ej höll

Andra bloggar om: , , ,