13 mars 2007

Måndagen den 12 mars rapporterade Aktuellt om att de svåraste, våldsammaste psykpatienterna ofta skrivs ut - inte för att de är färdigbehandlade utan för att de utgör ett arbetsmiljöproblem. Detta uppseendeväckande påstående kom rättspsykiatern Per Lindqvist med. Socialminister Göran Hägglund som kommenterade detta i en studiointervju ville inte godta den beskrivningen och menade att så får det inte vara.

Dessvärre agerar Hägglund mer som partiledare än som minister. Det är som om valrörelsen ännu pågick. Allt som är fel skylls på försummelser av tidigare regeringar. Även om han har den åsikten, och det tvivlar ingen på, måste han inte alltid påpeka det. Det är så tröttsamt med refrängerna om andras misstag och felsteg. Tilltron minskar när det blir lika viktigt att peka ut andras skuld som att diskutera att svårt psykiskt sjuka inte får den vård de behöver! Som minister ska han företräda oss alla och vara beredd att vuxet agera politiskt för att rätta till sådant som inte fungerar.

Att arbetsmiljön ska vara god för de anställda är en självklarhet och om den inte är det måste man vidta åtgärder. Har rättspsykiatern Per Lindqvist rätt i att det är så här det går till är det chockerande och ovärdigt. Är detta vad det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet går ut på? Det är som om brandmän inlarmade till stora bränder inte brydde sig om att bekämpa och släcka dem eftersom arbetsmiljön där är för dålig med all rök och hetta…

Visst är det en orimlig åtgärd att neka de svårt sjuka och stökiga patienterna meningsfull vård med motiveringen att de är för svårbehandlade och åstadkommer för stora störningar i verksamheten. Man kan inte med bibehållen professionalitet lösa ett arbetsmiljöproblem med att utesluta de mest vårdbehövande från vården!

Fler avdelningar och mer välutbildad personal kan vara ett sätt att angripa arbetsmiljöproblemet. Mer resurser till psykiatrin och bättre vård för de psykiskt sjuka är en annan nödvändighet. Inte bara för att lösa problem i arbetsmiljön utan för att behoven är så stora! De svårt psykiskt sjuka ska inte behöva driva vind för våg på gator och torg! Det måste finns rum för dem i härbärget...

Andra bloggar om: , , , ,