10 april 2007

Var hälsad på modern svenska!

Tja! Ett användbart ord som ofta hörs. Det poppar upp lite nu och då i vardagen. Tja… en svagt positiv tveksamhet. En obestämdhet som inte direkt slösar med uppmuntran. Men tja gömmer en möjlighet att något kan gå vägen.

I dessa tre små bokstäver hittar jag den obeslutsammes sätt att kortfattat skaffa sig tankeutrymme. Tjaet betyder: vad ska man tänka om det här? Eller: så kan man möjligen göra. Tja, eventuellt skulle det kunna gå…

Men Tja har större användningsområde än så. Tja är mest brukat som en förkortning. Så formuleras orden ”din ödmjuke tjänare” på modern svenska. Tja, är nutidens hälsning. Din ödmjuke tjänare blev till kortformen tjänare. Därefter uttalades det tjäna eller tjeena vilket som sedan kortades ner till ett tja. Och det uttrycket svarar ganska väl mot vad många är beredda att vara för varandra. Lite obeslutsamt, svagt positivt avvaktande. Erbjudandet om komma varandra till tjänst i stor ödmjukhet har idag blivit till tja. Så kan det gå, typ. Hur bra är det? Tja.

Så långt kommen letar jag på nätet och ser att Catharina Grünbaum 2005 skrev om denna kedja av hälsningar. Än en gång tja!

Andra bloggar om: , , ,