15 december 2007

Frost på Bali

Klimatet på Bali har varit frostigt i väntan på en överenskommelse om hur vi ska handha jorden som ekologi och miljö. Nu lär man ha nått fram till en text - men i alla tider har vägen från ord till handling varit den allra svåraste. Nu sägs att det man blivit överens om är mycket allmänt hållet. Och i allmänna ordalag kan man kanske hålla varandra i mycket högre grad än i preciserade uppsatta mål för förändring av vårt, länders, företags etc, sätt att hantera jorden.

Vill väldens ledare verkligen åstadkomma ett tillräckligt skydd? Vill de tillräckligt starkt ändra konsumtionsmönster och sned fördelning? Eller är det samma gamla vanliga visa? Vi håller masken men skyddar oss själva, vårt överflöd och de egna företagens intresse?

Istället för att uppgivas kan vi tänka att när inte världesn politiska ledare inte ordnar saken får vi på basplanet själva göra mer. Öka pressen på dem som har maktmedlen och varför inte kombinera våra ansträngningar med bön? Eller?