29 mars 2008

Stavfel i försmalingen

Alla vet nog inte att man hos Wikipedia kan hitta listor över vanliga stavfel. Vi som jobbar i frösamlingen vet att det är lätt hänt. (Vi predikar ju ibland över den fyrahanda sädesåkern eller över liknelsen med det minsta av alla frön.) Salmer vet jag knappast hur de låter, särskilt inte om knatorn spelar. Palmsång känns faktiskt ganska spännande.

Försmalingen är inte så dumt heller, särskilt för några av oss mer korpulenta i Svenska krykan. Och både krykaffe och krykkaffe förekommer, hälsosamt och stödjande.

Ibland har det kommit post till Försmalingspedagogen! Och det har hänt att kyrkohärden fått brev och det har både kommunisten och kommunistern. Exemplen kan naturligtvis mångfaldigas. Många pärster har erfarenhet av udda stavning. Vi som finns med i bedgravning, viggsel och dopp. Och det har hänt att man trott att vi lägger bröd på paté....

Kyrkliga stavfel

Alla vet nog inte att man hos Wikipedia kan hitta listor över vanliga stavfel. Vi som jobbar i frösamlingen vet att det är lätt hänt. (Vi predikar ju ibland över den fyrahanda sädesåkern eller över liknelsen med det minsta av alla frön.) Salmer vet jag knappast hur de låter, särskilt inte om knatorn spelar. Palmsång känns däemot ganska spännande.

Försmalingen är inte så dumt heller, särskilt för några av oss mer korpulenta i Svenska krykan. Och både krykaffe och krykkaffe förekommer, hälsosamt och stödjande. 

Ibland har det kommit post till Försmalingspedagogen! Och det har hänt att kyrkohärden fått brev och det har både kommunisten och kommunistern. Exemplen kan naturligtvis mångfaldigas. Många pärster har erfarenhet av udda stavning. Vi som finns med i begarvning, viggsel och dopp. Och det har hänt att man trott att vi lägger bröd på paté....
Att stava rätt är större

Att tänka fritt är stort att tänka rätt är större, sa Thomas Thorild. Devisen är känd från Uppsala Universitet. Ofta har jag tänkt att den satsen kunde gälla så sekundsnabba medier som blogg, webb och nät. Själv måste jag erkänna att jag då mer funderar över hur min stavning lyckas. Att stava fritt är måhända stort men för läsförståelsen och kommunikationen är det av ännu större betydelse att stava rätt.

Inte tänker jag på det som kritik mot andra utan med en udd mot mitt eget sätt att knacka ner ord snabbare än jag hinner stava. Och slarvar jag med kontrollen kan det bli hur som helst när som helst...

Trots kontroller tycks felen förmeras. Det är som om bokstäverna lever ett eget liv. Förmodligen har jag drabbats av ett felstavningsvirus, ett kroniskt sådant. At stuva frit er strot att steva rått er störare, eller något sådant...

Andra bloggar om: , ,