04 juni 2009

Katolsk instution nekas examensrätt

Katolska kyrkan i Sverige har startat en egen teologisk utbildning. Den bedrivs vid Newmaninstitutet i Uppsala. På grinigaste sätt sågas möjligheten för institutet att utfärda teologie kandidatexamen. Institutets rektor Philip Geister säger i Dagen, att man från Institutets sida inte acepterar det här och att man ska gå vidare med frågan.

Först beröms skolan för alla möjliga tillgångar och resurser. Och sedan kommer Högskoleverkets kalldusch:
De sakkunnigas bedömning är att lärarkompetensen och lärarkapaciteten är

tillfredsställande med hänsyn till institutets specialisering och de regelbundet
återkommande timlärarna. Utbildningsmiljön vid Newmaninstitutet är god. Man
har en speciell profil, ”katolsk teologi”, men utbildningen ger kontakt med ett
brett spektrum av teoribildningar. Det vore dock rimligt att i kursutbudet ha ett
starkare inslag av studier av andra världsreligioner och av interreligiös dialog.
Genom de nya lokalerna har Newmaninstitutets infrastruktur blivit ändamålsenlig.

Högskoleverket instämmer i mångt och mycket i de sakkunnigas bedömning.
Dock gör Högskoleverket bedömningen att lärarkompetensen och lärarkapaciteten
är otillfredsställande i bibelvetenskap, kyrkohistoria samt i teologiska kulturstudier,
eftersom det inte finns två tillsvidareanställda disputerade lärare i vart och ett av
dessa ämnen. De många timanställda lärarna har god kompetens men ger inte
tillräckliga garantier för ämnesmässig och pedagogisk kontinuitet och utveckling.
Det gör att lärarkompetensen och lärarkapaciteten sammantaget bedöms som
otillfredsställande för huvudområdet, som av lärosätet anges som teologi.

Högskoleverket föreslår att Newmaninstitutets ansökan om rätt att utfärda
kandidatexamen i teologi avslås.

Strodrift är alltså det enda som gäller. Alla små men kvalificerade utbildningar underkänns eftersom de inte har tillräckligt med anställd personal för att erbjuda garantier för ämnesmässig och pedagogisk kontinuietet och utveckling. Argumenten är naturligtvis ihåliga och hämtade ur ett förråd med godtyckliga avisningsbeslut.

Eftersom Högskolverket bygger sina beslut på profetiska framtidsprognoser inser alla att man faktiskt inte kan veta hur det blir. Men Högskoleverket slipper förstås ett Newmaninstitut att hålla koll på. Annars är det väl så att de gästprofessorer och lärare en katolsk institution med sitt närverk kan erbjuda slår allt som tänkas kan. Så provinsiellt, så inskränkt och snålt kära Högskolverket!

3 kommentarer:

 1. Grunden är kanske den,att Högskolverkets utredare är ateister
  och gudsförnekare?
  Universiteten skall väl undervisa i religionernas grunder ,historik och utveckling samt följa upp forskningen hur de olika trosuppfattningarna utvecklas.
  Däremot att tillämpa religionen får väl överlåtas till kyrkor och samfund, som i sin gärning har till uppgift att indoktrinera sina förkunnare i "den retta leran" som
  kyrkoherden i Myckleby uttryckte saken.

  SvaraRadera
 2. Ateism och gudsförnekelse? Så tror inte jag att man kan förklara granskargruppens kritik. Men läser man rapporterna noga och funderar över vad de egentligen säger, då kommer man att se mönster. Kraven som ställs förutsätter mycket stora resurser över tid. Stora forskarseminarier och kompetenser som kanske inte studenterna efterfrågar på varje ställe. Dessutom känns det som om man är rädd för kyrkan som maktfaktor. Inflytandet gillas inte. Men det kan ha andra förklaringar också. Som att man tycker att ämnet plottras bort på för många och små utbildningsinstitutioner. Och att timmarna man har bokas upp av Svenska kyrkan för kurser man inte tycker för ämnet framåt.

  Sedan tänker jag att Du har alldeles rätt i att religionsutövningen är något annat än studiet av tro och religion. Och den åtskilnaden har Svenska kyrkan enligt min mening godtagit så långt att det blivit mycket svårt för en hel del studenter. Undervisningen har ibland mer undergrävt än granskat övertygelser, har blivit förespråkare för uppfattningar som även de innehåller ideologiska övertygelser som värderar, snarare än undersöker, religionen. Kyrkorna får väl fundera på om de verkligen vill godta den hårda styrning som Högskoleverket nu föreslår. Alternativa modeller finns ju ute i världen...

  SvaraRadera
 3. Kul att de ändrade sig!

  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=175925

  SvaraRadera