04 oktober 2009

Ängladag

Svenska folket tror på änglar! Och många har mött dessa himmelska väsen. I syner, i drömmar, i uppenbarelser. Och det är inte bokmärkesänglarna som ger färg och form åt de gestalter man sett och mött.

Skyddsänglarnas vandring runt våra hus, lever som föreställning i bönelivet.

Det går en ängel kring vårt hus.
Han bär på två förgyllda ljus.
Han har en bok uti sin hand.
Så somnar vi i Jesu namn.

Och Martin Luther lär ha sagt:
Där det finns tjugo djävlar, där finns det också hundra änglar.
Om det inte var så, skulle vi redan för länge sedan ha gått under.

Det uttryckte han kärvt, men mycket hoppfullt!
Just idag sjungs i många kyrkor psalmer där änglarna har en framträdande roll. Det är ju den Helige Mikales dag.

Gud låter sina trogna här
allt gott av nåd erfara,
och budskap om hans kärlek bär
mång tusen änglars skara.
Så sjung av hjärtat och var glad:
Guds änglar från vår barndomsdag
oss följer och bevarar.Svenska psalmboken Ps 167:1

Så håll lite extra nogrann utkik. Just i ögonvrån kanske ett ljusfenomen glimmar till? Eller möjligen kommer det gäster på besök. Då ska man vara extra uppmärksam - det kan vara änglar...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar