22 juni 2009

Ny missionssekreterare i EFS

Det är bara att gratulera Erik Johansson, präst i Almby församling i Örebro. Känd bland annat för sin blogg: prästerik. Han har varit stationerad i samarbetskyrkan, Sörbykyrkan, men går senast vid årsskiftet vidare till en ny och viktig uppgift som missionssekreterare i EFS! Man har ju i EFS som bekant beslutat att ta tillbaka sina internationella insatser för att framgent organisera sitt eget internationella arbete. Det ska inte längre ske integrerat i Svenska kyrkans internationella arbete.

Dagen och Budbäraren skriver om utnämningen. Tidningen Dagen formulerar sig så här: Tjänsten innebär bland annat att genomföra den nyordning av utlandsarbetet som EFS beslutat om.
- Det är spännande att tillträda i ett skede då arbetet ska organiseras om, säger han.Erik Johansson berättar att han inte arbetat som missionär själv, men att han har åtta års erfarenhet att vara missionärsbarn.
- Dessutom har jag som vuxen besökt Etiopien ett antal gånger och har följt utvecklingen där. Så jag känner ganska väl till samarbetet med Mekane Yesuskyrkan.Som präst i en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan tycker Erik att det är en självklarhet att EFS vill vara en del av Svenska kyrkan.

Fråga kandidaterna i kyrkovalet

Den 20 september blir det kyrkoval. I en enormt överdimensionerad procedur väljs då de personer som på alla nivåer ska styra och bestämma i Svenska kyrkan. Det är viktigt att vi då också ställer frågor så att man kan rösta fram lämpliga personer.

I ett årsmöte i en Allsvensk fotbollsklubb väljer man sin styrelse. I det mötet kan man mycket väl ställa frågan: hur många matcher var då på under förra säsongen? Och vad vet du om fotboll?

Svenska kyrkans val kan inte gärna vara så unikt annorlunda. Så vi kunde ju också fråga dem som (huvudsakligen de politiska partierna) nominerat och ställt upp till val: hur många matcher var du på förra säsongen? Och vad vet du om fotboll?

Väljarna kan förstås tänkas komma på några besläktade frågor som mer hör samman med kyrkans verklighet!

För att få en annan infallsvinkel låter jag Christer Wälivaara (s) få ordet i ett citat från hans blogg: Arbetarrörelsen har varit och är mycket pådrivande för att den Svenska Kyrkans demokratisering och utveckling till en öppen folkkyrka, en folkkyrka som står upp för alla människors lika värde. Vår värdegrund tar vi med oss in i den demokratiska församlingen inom kyrkan och vi driver våra värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet.

Det finns de som ifrågasätter att politiska partier ställer upp i kyrkovalet. De påstår att partierna borde hålla sig borta ifrån kyrkan och överlåta verksamheten till de aktiva. Det tycker inte jag. Vem eller vilka grupper är det annars som ska bestämma vilka värderingar som ska styra kyrkans verksamhet? Svenska Kyrkan ska inte bara vara till för de aktiva, den ska inte bara ledas av de som har mest besökstimmar, vår kyrka är till för alla och våra kyrkodörrar ska inte få slås igen. Jag vill att alla precis som jag ska kunna besöka kyrkan när de känner att det finns behov, man ska inte utestängas för att man inte besökt kyrkan tillräckligt många gånger. Detta är inte en självklarhet för alla intressegrupper som nu mobiliserar för att bli invalda i kyrkans beslutande organ.

Min reaktion: Kyrkdörrarna stängs inte i någon känd kyrka för att man inte är medlem. Frågan är hur man kan styra något man inte vill delta och vara en aktiv medlem i. Jag tänker att tillämpar man Wälivaaras resonemang på det största politiska partiet så borde det ju styras av ALLA väljare! Ingen borde stängas ute för att de inte besökt några partimöten. Eller för att de är likgiltiga inför politik. Ingen ska väl utestängas?