24 september 2012

Församlingarna omdefinieras

Idag på Brännpunkt i Svenska dagbladet publiceras en debattartikel om de omvälvande förändringar kyrkomötet utan någon större debatt eller uppmärksamhet är på väg att besluta om. Förhoppningsvis skall frågan nu uppmärksammas något mer. Därtill kanske församlingar ute i landet vaknar upp inför den framtid där de mera blir skal och redskap för andra än församlingar med eget styre.

Här ett utdrag ur artikeln som är undertecknad av mig (Lars B Stenström), Kjell Kallenberg, Annika Borg och Yngve Kalin:

Svenska kyrkan är på väg att stöpas om. Det blir dramatiska omvälvningar och de sker utan att medierna verkar ha lagt märke till det. Kyrkomötet är på väg att avskaffa samfälligheterna, den ekonomiska samverkan som församlingar i många städer använt sig av. Samfälligheterna ska omvandlas till pastorat, en stor administrativ enhet. Det låter inte så märkvärdigt, men följderna för berörda församlingar är omvälvande, då de blir av med sitt självstyre.
En församling ska fira söndagliga (eller veckovisa) gudstjänster och ska ha ett invigt kyrkorum. I församlingen ska människor ta ansvar för arbetet och ha förtroendeuppdrag. Dessutom ska det finnas ett kyrkoråd och en kyrkoherde och en församlingsinstruktion. Lyfter man dessa församlingens kännetecken till en högre nivå, där man koncentrerar makten, blir det till slut så att församlingen upphör. Endast genom att omdefiniera vad en församling är blir det möjligt att hävda dess fortbestånd i de nya pastoraten.
För att få ihop den nya modellen avskaffar man församlingarnas kyrkoherdar och kyrkoråd. I stället får pastoratet en kyrkoherde, ett kyrkoråd och ett kyrkofullmäktige. I Örebro innebär det till exempel att sju kyrkoherdar blir en, åtta kyrkoråd blir ett. Att rollerna därmed förändras är självklart. Den kommande kyrkoherden blir direktör och administratör och kontaktytorna mot församlingsborna minskar påtagligt....

Förändringarna ställer också frågan om hur demokratin i kyrkan kommer se ut i framtiden. I dag är församlingarna valkretsar, vilket betyder att varje församling har garanterade platser i fullmäktige och att kyrkorådet består av församlingsbor. I framtiden, när pastoratet blir valkrets, kan vissa församlingar hamna helt utanför beslutsapparaten.
Dessutom får församlingarna inte längre välja sina företrädare. Ett mindre församlingsråd kommer att utses ovan ifrån av pastoratet. Till församlingsrådet kan fullmäktige välja vem de vill från hela pastoratet. För att göra förändringarna mera lockande sägs att man kan delegera ner befogenheter. I klartext: Församlingarna får alltså låna några av de befogenheter de själva tidigare hade....
I en kyrka ska de lokala besluten ligga på lägsta möjliga nivå, det vill säga i församlingen. Där får människor möjlighet att växa med uppgiften genom att ta ansvar i det allmänna prästadömet, i kyrkans gudstjänst och liv, både som skapande subjekt och förvaltare. Därför menar vi att kyrkomötet bör avvisa, eller åtminstone grundligt omarbeta, förslagen från utredningen med det missvisande namnet Närhet och samverkan.19 september 2012

Den vägledande församlingsteologin överges!

Ur Olaus Petri församlings remissvar på Stiftsstyrelsens i Strängnäs förslag att inrätta ett storpastorat i Örebro:

En huvudinvändning mot det nya storpastoratet är att pastoratet i framtiden ska utse vilka som företräder och leder församlingen. Därmed omyndigförklaras församlingen och man bryter mot principen att församlingarna är den grundläggande enheten i Svenska kyrkan. Detta eftersom pastoratet övertar den legitimitet som församlingarna tidigare haft. Församlingarna blir en spegelbild av pastoratet istället för att pastoratet utgörs och formas av församlingarna.


Det eventuella inflytande församlingarna i framtiden får över sitt eget liv görs nu beroende av tillfälliga ordningar, delegationer, som alltid kan återkallas. Särskilt i tider då man har olika meningar om vägen framåt är församlingarna helt i händerna på pastoratsnivån. Dessutom blir församlingens möjlighet att på eget ansvar forma sitt pastorala arbete kringskuren, alla församlingens företrädare är ju utsedda och därmed beroende av pastoratet. Denna centralisering som överför församlingens rättigheter till pastoratet bryter med den församlingsteologi som varit vägledande inom Svenska kyrkan.

11 september 2012

Kyrkofullmäktige i Örebro säger nej till storpastoratet!

Detta är en nyhet: denna afton avvisade Samfällda kyrkofullmäktige i Örebro vid sitt möte i Almbys församlingshem stiftsstyrelsens förslag om ett storpastorat i Örebro med 23 röster mot 22! Protokollet justeras imorgon.

Kyrkofullmäktige menar att ett gemensamt pastorat skulle kunna utarma församlingarna - som är kyrkans primära lokala enhet - genom att allvarligt försvaga det lokala demokratiska styret - genom ändringen av det kyrkoordningsreglerade valförfarandet - och kyrkoherdens kyrkoordningsreglerade och självständiga ledningsansvar. Pastoratet blir en pastoral enhet som församlingarna ensamt varit tidigare. Församlingarna som kyrkans primära enhet blir utelämnade åt en delegation som inte har kyrkoordningens stabilitet och rättssäkerhet. Kyrkofullmäktige menar att storpastoratet har en toppstyrd struktur, som inte överensstämmer med kyrkans teologi och tradition.

04 september 2012

I extrem medieskugga

En av de största omstöpningarna av Svenska kyrkan som gjorts i modern tid är på väg. Ska beslutas i höst. Det sker omärkligt och i skymundan. I extrem medieskugga. Uppdrag granskning vet det inte. Kalla fakta håller på med annat. Religionsradion ägnar sig åt dialog. Och religionsprogrammen i TV ska vi inte ens nämna. De stora tidningsdrakarna finner det knappt mödan värt att belysa. Lokalpressen är inte intresserad. Man tycker det är för svårt att förstå.

Inte ens begreppet demokratiskt underskott väcker andarna. Ska man behöva kedja fast sig i biskopens träd? Och tälta utanför stiftskansliet? Det är nämligen en osedvanligt rar växt som riskerar att utplånas. En för det kyrkliga ekosystemet helt nödvändig liten art som snart rycks upp med rötterna. Den tillhör släktet självstyre i den evangelisk lutherska kyrkan - om någon undrar.