11 september 2012

Kyrkofullmäktige i Örebro säger nej till storpastoratet!

Detta är en nyhet: denna afton avvisade Samfällda kyrkofullmäktige i Örebro vid sitt möte i Almbys församlingshem stiftsstyrelsens förslag om ett storpastorat i Örebro med 23 röster mot 22! Protokollet justeras imorgon.

Kyrkofullmäktige menar att ett gemensamt pastorat skulle kunna utarma församlingarna - som är kyrkans primära lokala enhet - genom att allvarligt försvaga det lokala demokratiska styret - genom ändringen av det kyrkoordningsreglerade valförfarandet - och kyrkoherdens kyrkoordningsreglerade och självständiga ledningsansvar. Pastoratet blir en pastoral enhet som församlingarna ensamt varit tidigare. Församlingarna som kyrkans primära enhet blir utelämnade åt en delegation som inte har kyrkoordningens stabilitet och rättssäkerhet. Kyrkofullmäktige menar att storpastoratet har en toppstyrd struktur, som inte överensstämmer med kyrkans teologi och tradition.