12 september 2013

Vem frågar Lööf och Löfven hur människor ska komma till tro på Kristus?


Stefan Löfven säger i dagens Kyrkans tidning följande: Vi tycker att våra värderingar om solidaritet och jämlikhet ligger rätt i kyrkan och också ska prägla Svenska kyrkan… Man kan verkligen undra vems värderingar och vilken åskådning som ska prägla kyrkan. Den svenska arbetarrörelsen växte fram under 1800-talet och uppfann naturligtvis inte själva en hel hoper värderingar. Den franska revolutionens stridsrop skallade långt tidigare.

De första kristna församlingarna som uppstod ungefär 1800 år före svensk arbetarrörelse hade en uttalad ide om att solidariskt dela sina tillgångar, allt det man hade. Ibland har olika politiska vänsterrörelser velat hävda detta som sina egna idéers ursprung. Urkommunism har denna delandets praktik t ex kallats. Men idag har man vänt på förhållandet. Det är det egna partiets värderingar som ska prägla kyrkan. Det är då diskussionen om vilken betydelse Gud och Jesus har blir aktuell.

Mer än lovligt vagt är påståendet att Jesus är en naturlig del av kristendomen. I själva verket finns ingen kristendom utan en tro på den levande och uppståndne Herren Jesus Kristus.

Ledarna för de politiska partier som ställer upp i kyrkovalet som partier slipper oftast undan. Möjligen ställer Dagen och Kyrkans tidning några initierade frågor. Men reportrarna på de stora drakarna tycks helt missa den märkliga inställningen att religiöst neutrala partier samtidigt har beslutat att man vill att människor ska komma till tro. Står de som partier verkligen bakom förhoppningen att alla ska komma till tro? Uppmanar man sina partimedlemmar att låta döpa sina barn eller uppmuntras de unga att gå och läsa för att konfirmera sig?  

Kyrkoordningen formulerar församlingarnas och kyrkans uppgift så här: Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Vem frågar Stefan Löfven hur det ska gå till? Vem kräver besked av Annie Lööf? De partier de leder vill detta. Åtminstone så länge de befinner sig innanför kyrkportarna. Men i nästa sekund är sådana tankar som bortblåsta. Hur trovärdigt är det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar