02 februari 2014

Att se igenom, bortom och förbi nuet

Ur en predikan på Kyndelsmässodagen
finns i sin helhet på ordrik.
Vad såg han, den gamle mannen Symeon?
Där många bara kunde se ett barn
likt alla andra
Där såg han mycket mer
Ett ljus som skimrade av
de stora löften som vilade över barnet
Med Andens hjälp såg han igenom,
bortom och förbi nuet
Symeon genomskådade tid och rum
för att se frälsningen som barnet bar
Han anade underverk och mirakler
gömda i de små händerna
Barnets framtid lystes upp
och där och då visste han
bortom alla tvivel
visste han 
Liknande erfarenheter kan vi göra
Det kan hända i ett möte med en medmänniska
där det alldagliga visar sig rymma
något heligt: Gud gör sig närvarande!
Det kan ske i något vi gör
för någon annan, i en tjänande handling
som helgas till tjänst åt Gud

Det händer i ganska enkla gudstjänster
att Gudsnärvaron bryter igenom
våra tvivel och försvar
En enkel och rent av tafflig inramning
öppnas och vi ser något mer
Enkelt bröd och vin blir till 
Hans närvaro
i vår mitt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar