05 november 2008

Kristna möter muslimer

Med Obama i Vita huset kanske inte den muslimska världen blir lika demoniserad som för närvarande? Nattens valresultat kan ge nytt hopp för dialogen. Den kanske kan ersätta alltför snara -militära aktioner.

Värt att notera är de ansträngningar som pågår för att bygga broar mellan världens religioner. Efter påven Benedictus XVI föredrag, den 13/9 2006 i Regensburg, som vållade sådan storm i muslimska länder samlade sig 138 lärde inom Islam till ett brev: A common word.

Dokumentet är intressant såtillvida som det anger gemensamma uppgifter för världens skull. Det är också intressant eftersom Islams lärde gör tydliga ansträngningar att finna stöd för sin hållning både i Bibeln och Koranen och därmed att harmoniera de båda religionernas gudomliga uppgift! Det brevet borde inte bara kristna människor läsa utan även muslimerna.

Just nu pågår en unik konferens i Vatikanen mellan den katolska kyrkan och framträdande ledare inom Islam. Kyrkans Tidning skriver om saken på nätet.

Religionsdialogen blir alltmer nödvändig internationellt, nationellt och naturligtvis lokalt. Ska vi bygga en värld med fredlig samexistens behöver även de religiösa krafterna finna gemensamma vägar och beröringspunkter. Ett annat uttryck för den vitaliserade dialogen är den konferens som samlades i England under ledning av ärkebiskop Dr Rowan Williams för att ge ett svar på det ursprungliga brevet från Islams lärde. Hoppfullt!