18 juli 2009

Samkönad kyrklig vigsel

Frågan om om samkönad kyrklig vigsel och om Svenska kyrkan ska söka behålla sin vigselrätt har fått den Engelska kyrkan att skriva brev. Om detta har tidningen Dagen rapporterat utförligt.

Där finns bra länkar för den som vill läsa mer. T ex den svenske ärkebiskopens brev till Borgågemenskapen av lutherska och anglikanska kyrkor. Och den Engelska kyrkans brev, allvarligt och uppfordrande. Även i Svenska dagbladet uppmärksammas brevväxlingen.

Brevväxlingen handlar egentligen om den förpliktelse att samråda med de kyrkor man i Borgåöverenskommelsen har en särskild gemenskap med. Ett ensidigt svenskt beslut utan samråd kan därför orsaka ekumeniska störningar, vilket är just vad de engelska biskoparna vill varna för. Det allvarliga menar de är att man omdefinierar kristen doktrin och bryter med den större kristna gemenskapens hitintills intagna hållning.

I Svenska dagbladet har grundfrågan diskuterats i omgångar. Där har nyligen tex Jan-Anders Ekelund och Berit Simonsson från Frimodig kyrka skrivit ett debattinlägg. Och Helen Törnqvist (c) har skrivit ett inlägg om tankarna på väjning för präster som ej kan tänka sig viga samkönade par.

Frågan ska enligt planerna avgöras i höstens kyrkomöten.

1 kommentar:

 1. ....det där med å ena sidan och andra sidan.

  Finlandsvenske Ralf Wadenström har i sin avhandling
  En liten intressant formulering i ett kapitlet med rubriken "Den lutherska välfärdsstaten" Citat: .."Åtminstone i Sverige är den lutherska kyrkan moralistisk i samhällsetiska frågor, medan kyrkan vad familjeetik och äktenskapsbrott beträffar predikar tolerans. Och där påven Johannes Paulus II i sin encyklika Centesimus annus från 1991 på basen av subsidaritetsprincipen i klara ordalag har fördömt välfärdsstaten, har ledarna för de evangelisk-lutherska kyrkorna i Finland och Sverige slagit vakt om den socialdemokratiska samhällsmodellens bevarande."
  En egen lieten tolkning i detta skulle vara att man har fasthet och tydlighet i vad samhällsfrågor typ "rättvisa" men är luddiga och okunniga över vad "äktenskap". innebär

  http://www.mv.helsinki.fi/wadenstr/europa/index.htm

  SvaraRadera