31 maj 2009

Samtal Framåt Natten

Det blev tyst, alldeles för tyst om Per-Arne Axelsson. När han sorterades bort från televionen för att ge plats åt ungdomar hamnade livåskådning och tro på undantag. Ingen har fyllt den nisch som var hans.

Per-Arne Axelssons lågmälda livåskådningsprogram i TV2, med en alldeles egen livåskådningsredaktion i Örebro, lämnar fortfarande ett tomrum efter sig. Här fick författare, filosofer, vetenskapare, kulturarbetare och andra formulera sig med tid för eftertanke. Insiktsfullt och ofta inspirerande och djupt.

De som aldrig sett, och de som vill återknyta bekantskapen, får här en chans att möta PAX (som han också kallades) i ett samtal med filmaren Vilgot Sjöman i Framåt Natten. Så avsätt 21 minuter och låt dig inspireras över ansats, ingång, ton och innehållTelevisionens arkiv bör innehålla massor av otroliga program där Per-Arne Axelsson var producent. Lyft fram fler! Ge oss chansen att se våra författare och kulturdebattörer i PAX program! Till exempel serien om Hoppets Här, författarsamtal med diktare som Claes Andersson, hans epokgörande film om Mama Barbro svensk missionär i Tanzania och kyrkoskildringen från Folkrepubliken Kina!

Gummiband som skjuter upp avgörandet

Gott om gummiband är det. Somliga texter har man dessutom försett med både livrem och hängslen. Den unga generationen vet inte att så var det i verkligheten för finansminister Gunnar Sträng. Han var en som "played it safe". Till varje pris skulle byxorna sitta uppe.

Men vill man inte vara precis och konkret är det vanligt med formuleringar som kan böjas och vändas åt alla möjliga håll. Tolkningsöppna. Debattinbjudande.

Här några vanliga gummiband:

om så är möjligt. Vilket betyder att det kan vara hur om helst. När det är möjligt är en bedömningsfråga och därför lämnas allt öppet.

när det är relevant. Relevansen är uppenbarligen något man kan diskutera. Allt hålls öppet.

om situationen kräver det. En situation har svårt att ställa krav. Allt står öppet.

om tillfälle ges. Samma som ovan.

som Jesus skulle ha gjort. Vilket man ju inte med så stor säkerhet kan veta. Öppet alltså.

ska följa våra grundläggande värderingar. Ofta kommer värderingar i konflikt och värden kan strida mot varandra. Öppanar för olika handlingar och lösningar.

som kyrkans lära föreskriver. Om detta är vi idag sällan överrens.

i enlighet med partiets tradition. Just det en tradition kan rymma det mesta. Öppet alltså.

om kärleken får råda. Men vem avgör hur det blir om kärleken får råda? Öppnar för olika lösningar.

i överrensstämmelse med Luthers lära om de två regementena. Så kan man tänka om vi hade levt i Luthers tid. Men idag nästan 500 år senare och i ett avkristnat samhälle är det inte lika givet.öppet för tolkning och diksussion, rent av ett gräl.

Kyrkan leds runt, hårt hållen i grimman

Pingsthelg, men inte så många bröllop---? Är Pingsten på tillbakagång? Är den Helige Andes dag nedmonterad? Avskaffandet av Annandag Pingst var inte ett bidrag att stärka eller höja betydelsen. Denna helg som handlar om kommunikationens möjligheter, den borde media och politiker egentligen älska.

Det var då som språkförbistringen i samband med byggandet av Babels torn slutgiltigt upphävdes. Och till kommunikationsportalen framför alla andra utsågs FÖRSAMLINGEN. Det finns alltså mer att upptäcka när det gäller den förtalade och underskattade kristna gemenskapen

Sådant passar förstås inte sekuariseringsivrarna som tror att religion enbart hör hemma hemma och gör bort sig borta. De som inte begriper att religon tillhandahåller mönster, mening och sammanhang. De som inte begriper att religion kommit för att stanna. Och går det åt något håll i världen så är det inte i sekulariseringens riktning. Undersök tredje världen så får man besked. Och Sverige har ju alltid påstått sig gilla tredje världen (men det gäller väl bara så länge vi tror oss vara mer avancerade och bättre).

Religion och tro hör hemma på den offentliga arenan, även i ett postmodernistiskt sammhälle som det vi finner i den värderingsmässigt udda nordiska kontexten. Andra övertygelser kommer inte att låta sig hunsas som Svenska kyrkan. De lär inte som kyrkan låta riksdag och regering trä på dem grimman för att ledas runt i manegen dit politiken vill!